PROJEKT KONCEPCYJNY WNĘTRZA DOMU JEDNORODZINNEGO.
JEDNO Z POMIESZCZEŃ ZOSTAŁO ZAADOPTOWANE DO FUNKCJI BIURA.