INWENTARYZACJA

TO PIERWSZY, PO ZAWARCIU UMOWY Z INWESTOREM, ETAP, POLEGAJĄCY NA PRECYZYJNYM OBMIARZE PROJEKTOWANEJ PRZESTRZENI. POZA OGÓLNYMI POMIARAMI ŚCIAN, OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH, DOKONYWANE SĄ POMIARY WSZELKICH DETALI, KTÓRE BĘDĄ ISTOTNE W DALSZYM PROCESIE PROJEKTOWANIA.
UZUPEŁNIENIEM INWENTARYZACJI JEST PRECYZYJNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZASTANEJ PRZESTRZENI. INWENTARYZACJA TO RÓWNIEŻ MOMENT NA WSTĘPNE, OGÓLNE SUGESTIE W KIERUNKU PROPONOWANYCH ZMIAN W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM.
OSTATNIM ETAPEM INWENTARYZACJI JEST SPORZĄDZENIE RZUTÓW WSZYSTKICH, OBJĘTYCH PROJEKTEM, POMIESZCZEŃ, KTÓRE BĘDĄ STANOWIĆ PODKŁAD DO PROJEKTOWANIA KONCEPCJI 2D.INWENTARYZACJA
WIĘCEJ

KONCEPCJA 2D
WIĘCEJ

WIZUALIZACJE 3D
WIĘCEJ

OPRACOWANIE TECHNICZNE
WIĘCEJ

KOSZTORYS INWESTYCJI
WIĘCEJ

NADZÓR AUTORSKI
WIĘCEJ